coingecko

Hướng dẫn Rút tiền từ Mavie


Join Daily Airdrop💥💥💥
Chuỗi khối ULTRON vừa ra mắt vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 và có tiềm năng phát triển đáng kinh ngạc.
Xin mời bạn xem 3 video ngắn dưới đây, để hiểu và nắm bắt cơ hội #Blockchain Layer1 của #Ultron.
1/Blockchain layer 1 là gì? – https://youtu.be/Gqg2y-OXmlg
2/Ultron là gì? Có gì nổi bật? – https://youtu.be/8fvJ_szYEAE
3/Tiềm năng của #ULX và NFT HUB. – https://youtu.be/kldnIbMDdmQ

🪙Hướng dẫn sở hữu #Staking_Hub_NFT đào Coin #ULX

🌏Bước 1: Đăng ký tài khoản miễn phí: https://www.backoffice.mavie.global/ambassador/Aj7SWgUcBrnFOzuDoI-s4/139918

🌏Bước 2: làm theo hướng dẫn bên dưới:
1- Hướng dẫn đăng ký tài khoản Mavie Ultron để mua HUB nhận ULX:
https://youtu.be/67-30_ZkPew
2- Hướng dẫn KYC tài khoản Mavie Ultron để mua NFT HuB:
https://youtu.be/yfABGYiE9Ig
3 – Hướng dẫn kích gói Staking HUB Ultron:
https://youtu.be/Q_HI6VLqJBo
4 – Hướng dẫn chuẩn bị ví Metamask Ultron Blockchain để nhận wULX Rút từ NFT HUB:
https://youtu.be/vGk6KlmJ7Js
5 – Hướng dẫn cách cài thêm Ultron Blockchain trên ví Metamask:
https://youtu.be/z2St8BonYLs
6 – Hướng dẫn đổi USDT (BEP20) qua USDT (ULTRON), rồi mua ULX:
https://youtu.be/Nw37hks0RaU
7 – Hướng dẫn chuyển đổi ULX ra USDT – Giao dịch Chéo UTRON:
https://youtu.be/uIePmR3z9tU
8 – Hướng dẫn tắt nút AutoStake, để rút ULX từ NFT HUB:
https://youtu.be/jBh_i1e0OwQ
9 – Kiểm tra NFT HUB trên ULXscan.com bằng Order ID khi NFT HUB bảo trì:
https://youtu.be/Gzt9h2d0fz0
10- Hướng dẫn cung cấp quỹ thanh khoản uUSDT – ULX , trên sàn UltronSWAP:
https://youtu.be/CKnbAgdKTmY
11 – Hướng dẫn Rút tiền từ Mavie:
https://youtube.com/shorts/RzhMi6Zz4Xw

🌏 Website: https://ultron.foundation/
🔗 Blockchain explorer: http://ulxscan.com
🪙 DEX: http://ultronswap.com
📱Whitepaper: https://ultron.foundation/about
👾Discord: https://discord.gg/UxspyKRyVQ
📸 GitHub: https://github.com/orgs/UltronFoundationDev/repositories
CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/currencies/ultron/
CoinGecko: https://www.coingecko.com/en/coins/ultron


Join Daily Airdrop

😊 FB: https://www.facebook.com/ultronfounda
🤗Twitter: https://twitter.com/ultron_found
🤗Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ultron-foundation

source

Related Articles

Back to top button